"FORMACIÓ ACOMPANYAMENT EN EL DOL I LES PÈRDUES"
INICI: octubre 2023

inscripcions

Formacions

Cursos per a professionals
de l’àmbit sociosanitari i educatiu

Per als i les professionals de l’atenció directa a les persones (àmbit social, sanitari, educatiu) sovint part de la nostra feina és acompanyar a les persones (infant o adult) durant un determinat procés vital, el qual pot implicar més o menys dificultat o impacte emocional.

Probablement, la condició més essencial dels éssers humans és que la nostra existència està sotmesa al pas del temps i, per tant, al canvi permanent: inicis i finals; unions i separacions; trobades i pèrdues; canvis físics i cognitius, malalties, naixements i morts.

En aquest sentit, considerem saludable estar preparats i haver desenvolupat les habilitats emocionals, mentals, conductuals i relacionals que ens permetran, d’una banda, millorar la qualitat humana del nostre acompanyament perquè la persona (infant o adult) pugui sentir- se reconeguda en la seva dignitat. D’altra banda, ens ajudarà a prendre cura de nosaltres mateixes/xos per tal de poder dur a terme el nostre rol professional sense sentiments d’esgotament, angoixa, culpa, etc. Finalment, ens permetrà vincular-nos amb el sentit profund de la nostra tasca.

És per això que a través dels nostres cursos proposem als equips de professionals dels àmbits social, sanitari i educatiu, experiències formatives centrades en una metodologia vivencial que integra la teoria, la indagació personal i la pràctica grupal.

La nostra metodologia es basa en l’experiència desplegada al llarg dels darrers 30 anys dedicats a acompanyar a les persones en el dolor de les seves pèrdues.

Contacta amb nosaltres

[adrotate group="1"]

[adrotate group="3"]