"FORMACIÓ ACOMPANYAMENT EN EL DOL I LES PÈRDUES"
INICI: març 2024

inscripcions

Nivells formatius

Aprenentatge teòric i aprenentatge pràctic

Nivell 1

Aprenentatge teòric

Metodologia

\

Presentació teòrica dels continguts

\

Exercicis que ens facilitaran la incorporació dels continguts

\

Proposta de lectures

\

Proposta d’exercicis a casa i treball reflexiu individual

Continguts

 • Pedagogies de la finitud.
 • Els 4 quadrants de l’Elisabeth Kübler-Ross. (Primera part: mental, física, emocional)
 • Coneixement emocional.
 • El procés de dol.
 • Dolor versus sofriment.
 • L’acompanyament en el dolor.
 • L’escolta activa.
 • La comunicació corporal, verbal, paraverbal i el silenci.
 • Autoobservació i autocura.
 • Integració, polaritats i dualitats.
 • Introducció al concepte d’ego.
 • Introducció al triangle dramàtic de Karpman.
 • Jo: una història de canvis.
 • El ritual.

Nivell 2

Aprenentatge pràctic

Metodologia

\

Grup d’Ajuda Mútua

\

Role-Playing

\

Presentació teòrica dels continguts

\

Proposta de lectures

Continguts

 • Aprofundiment en el triangle dramàtic de Karpman.
 • Aprofundiment en el concepte d’ego.
 • Els 4 quadrants de l’Elisabeth KÜbler-Ross. (Segona part: espiritual)
 • L’infant interior: identificació i integració de l’infant ferit.
 • Aprofundiment en el concepte de pèrdua.
 • El model del sanador ferit / sanadora ferida.
 • Reconèixer la nostra essència: un procés d’indagació.
 • El mestre /la mestre interior.
 • Els nivells de consciència: de la realitat separada a la realitat unificada.
 • L’acceptació, la confiança i l’amor incondicional.

[adrotate group="1"]

[adrotate group="3"]